Director Don Manuel Charques Navarro

DIR Manuel Charques

(1873)

Requinto de la banda “la Harmonía”